Szybki kontakt: 503 555 453 (Pon-Pt: 7:00 - 18:00)

Dofinansowanie

Jak uzyskać dofinansowanie sprzętu ortopedycznego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR)?

Osoby niepełnosprawne oraz ich rodziny mogą zwracać się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych, oraz środków pomocniczych. Środki na tego rodzaju wsparcie, pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ich rozdysponowywaniem zajmują się jednak instytucje publiczne, w tym PCPR.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29 maja 2017 roku w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie zawiera limity finansowania przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych przez NFZ oraz wysokość wkładu własnego. W sytuacji, gdy osoba niepełnosprawna potrzebuje pomocy, aby pokryć koszty zakupu potrzebnego sprzętu, może zwrócić się o pomoc do PCPR. Można przy tym dostać dofinansowanie także na 80% wartości sprzętu, który nie jest refundowany przez NFZ.

Pacjent chcący uzyskać dofinansowanie wyrobów medycznych z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, powinien złożyć wniosek oraz wymagane dokumenty. Podstawą do ubiegania się o pomoc jest faktura lub rachunek wystawiony na osobę niepełnosprawną, a w przypadku dziecka na jego rodziców lub opiekunów prawnych. Termin jej płatności, nie powinien być krótszy niż 30 dni od daty wystawienia przez firmę dokonującą dostawy przedmiotów ortopedycznych lub środków pomocniczych. Dokument powinien wyszczególniać kwotę opłacaną przez NFZ w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego. Możliwe jest także przestawienie uproszczonego rachunku lub faktury, pod warunkiem, że dokument zawierał będzie informacje o wysokości dofinansowania przez NFZ oraz kwotę udziału własnego pacjenta.

W szczególnych przypadkach dopuszczalne jest przekazanie środków pacjentowi na postawie innych dokumentów płatniczych, jeśli nie jest możliwe uzyskanie przez niego faktury lub rachunku na zakupiony sprzęt. Mogą to wówczas być druki pokwitowań wpłaty udziału własnego lub dokument KP.
Dofinansowanie można uzyskać także na podstawie opłaconej recepty wystawionej na osobę niepełnosprawną przekazanej do PRCPR wraz z wnioskiem. Recepta powinna jednak zawierać wyszczególnioną kwotę dofinansowania z NFZ i udziału własnego pacjenta.

Do wniosku należy dołączyć także kopię aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność pacjenta lub zaświadczenie o pobieraniu zasiłku pielęgnacyjnego przez rodzica, lub opiekuna dziecka niepełnosprawnego. W związku z koniecznością spełnienia kryterium dochodowego, aby uzyskać dofinansowanie, konieczne jest także złożenie oświadczenia o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej lub rodzica bądź opiekuna prawnego dziecka niepełnosprawnego w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego.

Na podstawie prawidłowo przygotowanych dokumentów Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie decyduje o przyznaniu dofinansowania.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium